Cookies er aktivert på dette nettstedet for å gi deg en best mulig webopplevelse. Du kan konfigurere cookie-innstillingene dine for å inaktivere cookies.  Mer informasjon »

Ved å akseptere alle cookies vil nettstedet huske søkene dine, og hvilke valg du har gjort. Dette vil forbedre funksjonaliteten på nettstedet. Ved hjelp av cookies samler vi inn informasjon som hjelper oss å utvikle nettstedet og brukeropplevelsen. Cookies gir oss muligheten til å gi deg mer brukerrelevant innhold. Noen cookies er tredepartscookies.

Akseptere alle cookies

Via dette valget fungerer katalogen slik at de innstillinger som er gjort i katalogen lagres for fremtidige besøk, dog opptil 30 dager eller til du selv renser cookies i din webleser. Alle cookies som brukes for analyse stenges da av.

Kun bruk av nødvendige cookies

Cookies på Autokatalogen

KGKs nettside bruker cookies. Cookiene inneholder ikke personopplysninger, men hjelper deg blant annet med å lagre valg du tidligre har gjort på nettsiden. De hjelper også til ved kjøp av ulike produkter og tjenester til bilen din. Ved hjelp av cookies blir ditt besøk hos oss raskere og mer effektivt. Cookies brukes også til statistikkovervåkning. De fleste cookies blir fjernet automatisk når du forlater nettsiden, utenom de som brukes til statistikk. Dette ligger igjen for å hjelpe oss til neste gang du besøker nettsiden vår.

Integritetspolicy på KGK

 I denne Integritetspolicy beskrives hvordan KGK håndterer personopplysninger.

 Ved bruk av våre tjenester kan våre kunder og brukere legge igjen personopplysninger til oss som privatpersoner eller som representanter for et selskap. Vi er personopplysningsansvarlige for dine personopplysninger og deres behandling i henhold til denne Integritetspolicyen.

1. Hvilke opplysninger behandler vi?

 Vi samler inn personopplysninger, som navn, etternavn, navn på foretaket, yrkestittel, e-postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon når du benytter våre tjenester, blant annet når du registrerer en brukerkonto, inngår en avtale, bestiller tjenester, legger igjen betalingsinformajson eller på en annen måte legger igjen personopplysninger til oss.

2. Formålet med behandling av personopplysninger

 Personopplysninger for kunder og potensielle kunder lagres for følgende formål: Administrasjon rundt salg av KGK-produkter og -tjenester, markedsføring og utarbeidelse av tilbud. 

3. Juridisk grunnlag

 I henhold til gjeldende databeskyttelsesforskrifter må det finnes juridisk støtte, et så kalt juridisk grunnlag, for at vår behandling av dine opplysninger skal være lovlig og nødvendig.

 Nedenfor er de juridiske grunnlagene vi benytter oss av.

1) Gjennomføring av avtale.

Vi behandler kun nødvendige opplysninger for å identifisere deg som kunde eller bruker for å håndtere og levere bestillinger i samsvar med avtalen din.

2) Rettslig forpliktelse

 Vi behandler dine opplysninger for å kunne oppfylle våre lovbestemte forpliktelser, f.eks. dine faktureringsopplysninger i henhold til bokføringsloven.

3) Intresseavveining

Vi behandler dine opplysninger for å utvikle våre tjenester, prosesser og for å markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg.

 4. Mottakere av opplysningene

 KGK videresender i enkelte tilfeller personopplysninger om kunder til følgende kategorier av mottakere som KGK samarbeider med: Forsikringsselskap, finansselskap, samarbeidende bilverksteder og evt. andre samarbeidende selskaper.

 I enkelte tilfeller kan opplysningene overføres og behandles av egne selskaper i konsernet for å kunne levere tjenester eller omkring sikkerhetstiltak. Disse partene kan ikke bruke dine opplysninger til noe annet enn det vi har oppgitt til deg.

 5. Lagringstid for personopplysninger

 Dine opplysninger lagres så lenge du har et kontraktsforhold eller forretningsforhold med oss og så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Etter avsluttet forhold lagrer vi dine opplysninger i opptil 12 måneder. I de tilfellene det finnes lovkrav om å lagre opplysninger over en lengre periode, følger vi slike lover.

 Opplysninger som utgjør et fakturaunderlag sparer vi i fem år i henhold til  bokføringsloven.

6. Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Alle personer som ønsker informasjon om hvilke personopplysninger KGK lagrer om den aktuelle personen har i henhold til gjeldende lov rett til å få disse opplysningene, uansett hvordan de samles inn. En slik melding kan inneholde informasjon om hvor vi har fått personopplysningene fra, mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene deles med og formålet med behandlingen av personopplysninger. Om du vil ha slik informasjon skal du sende en skriftlig forespørsel til data.privacy@kgk.se .

Forespørsel om registerutdrag arkiveres av KGK. Vi skal besvare dine forespørsler uten unødvendige forsinkelser og innen en måned. Dersom vi av en eller annen grunn ikke kan svare på forespørselen din, skal en begrunnelse bli gitt og vi kommer til å informere deg om hvor lang tid vi trenger for å svare på den.

Registerutdraget ditt sender vi til din folkeregistrerte adresse eller til den e-postadressen du oppga i forbindelse med behandlingensstart.

7. Rett til korrigering

Vi har et ansvar for at de opplysningene vi behandler er korrekte. Hvis du, som spørsmålsstiller, mener at noen opplysninger er feilaktige har du rett til å be om å få dette korrigert. Forespørselen må gjøres hos KGK kundservice via e-post: data.privacy@kgk.se.

KGK kundservice skal umiddelbart avgjøre om forespørselen er berettiget og ta de nødvendige tiltakene samt informere deg som spørsmålsstiller om hvordan korrigeringen håndteres.

8. Rett til sletting

Dine opplysninger lagres så lenge du er kunde hos oss og deretter slettet så snart som mulig om ingen annen gjeldende lov angir noe annet. Faktureringsinformasjon og fakturaunderlag lagres så lenge det er pålagt ved lov, f.eks. bokføringsloven.

9. Rett til protestering

Om vi utfører med støtte av intresseavveining har du rett til å protestere mot behandling av dine opplysninger. Du må da spesifisere hvilken behandling du protesterer mot. Om vi etter evaluering anser at en slik behandling fortsatt kan skje, må vi vise at vår interesse for behandlingen veier tyngre.

10. Rett til begrensning

Retten til begrensning gjelder når du anser at opplysningene er feilaktige og ber om korrigering. I slike tilfeller kan du be om at behandlingen av opplysningene begrenses mens opplysningene blir korrigert.

Rett til begrensning gjelder fra og med den 25. mai 2018.

11. Rett til portabilitet

Du har rett til å få de opplysningene som du sjelv har oppgitt til oss og bruke dem på andre måter med forutsetning at du har gitt samtykke til databehandlingen eller at du har oppgitt opplysninger i forbindelse med en avtale.

Du har ikke rett til dataportabilitet om vi behandler disse på grunn av intresseavveining eller lovlig forpliktelse.

Rett til portabilitet gjelder fra og med den 25. mai 2018.

12. Rett til klage

Om du anser at behandlingen av dine opplysninger er i strid med gjeldende regelverk har du rett til å sende inn en klage til oss så snart som mulig.

13. Tilbaketrekking av samtykke

Du har også rett til når som helst å trekke tilbake et gitt samtykke om behandling av personopplysninger.

14. Policy for håndtering av e-postadresser

 KGK respekterer din personlige integritet. For informasjons- og nyhetsbrev via e-post gjelder følgende for håndtering av abonnementers e-postadresser og øvrig informasjon. Våre abonnenters e-postadresser kommer under ingen omstendigheter til å bli solgt eller leid ut til en annen part. Utsendelser håndteres på en slik måte at e-postadressen ikke blir tillgengelig for andre enn aktuell mottaker. Anledningen til at vi samler inn våre kunders e-postadresser, namn, region m.m. er kun for å forbedre informasjonstjenesten og gjøre den mer relevant og personlig. Om du ikke vil dette respekterer vi selvfølgelig det!

 Våre abonnenter kan enkelt melde seg av vår e-posttjeneste. Detta kan du gjøre gjennom å klikke på linken for avregistrering som finnes i alle e-postutsendelser fra KGK. Linken finner du i den nederste delen av alle e-poster som sendes til deg fra oss. Der kan du uten forbehold avslutte abonnementet fra deler eller hele informasjonstjenesten. Etter dette kommer du ikke til å få e-poster fra KGK om du ikke selv oppgir e-postadressen din igjen. Om du har spørsmål rundt e-posttjenesten utover dette er du velkommen til å sende oss en e-post på data.privacy@kgk.se

15. Sikkerhetstiltak

 For å holde de personopplysningene vi behandler trygt har vi tatt flere sikkerhetstiltak. Vi inngår avtaler med våre leverandører og samarbeidspartnere om behandling av dine personopplysninger for å sikre at de behandles i samsvar med våre instruksjoner. Om dine personopplysninger overføres til virksomheter i land utenfor EU/EES inngår vi en avtale, regulerende overføring og håndtering av personopplysninger og inneholder eksempelvis de standard avtaleklausulene som er godkjent av Europakommisjonen, med det mottakande selskapet. Videre er tilgangen til områdene der personopplysningene lagres begrenset og våre ansatte må benytte seg av en person identifikator for å få tilgang til dette, brukernavn og passord kreves for å logge inn på bedriftsnettverket, vi har brannmurer og antivirusprogram og tar i tillegg de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene som kreves for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang til dine personopplysninger.