W-BD 3.5kW 230V generatorsett
WhisperPower www.whisperpower.com

Artikkelinformasjon

W-BD 3.5kW 230V generatorkraftsystem

Egenskaper